Odlišuje sa vôbec mužský mozog od ženského? Dôkazom sú tieto vedecké fakty… Rozdiel je hlavne…

Rozdiely medzi mužmi a ženami sa vedci často pokúšajú objasniť genetikou, čiže vrodenými biologickými vlastnosťami. Určite ste aj vy veľakrát počuli vtipy o ženskej logike a mužskej tvrdohlavosti. Ruku na srdce, často to dokonca vnímame ako fakt.

Neurobiológia je pomerne mladá vedná disciplína, ktorá sa zaoberá rôznymi časťami mozgu a procesmi, ktoré v ňom prebiehajú. Tieto procesy vplývajú na naše správanie. Vymoženosti medicíny a techniky umožňujú vedcom hlbšie pochopiť najzložitejší ľudský orgán. Preto je na mieste otázka: Odlišuje sa niečím ženský mozog od mužského? Ak áno, tak v čom spočíva tento rozdiel?

Ako tieto rozdiely vplývajú na človeka? Máme vrodené správanie alebo ho formujeme vekom a skúsenosťami?

Veľkosť mozgu:
V 19. storočí prišli vedci s teóriou, že mužský mozog je väčší ako ženský. Niektorí ľudia dokonca začali tvrdiť, že muži sú preto rozumnejší než ženy. Bolo to podmienené tým, že v tej dobe boli ženy ešte stále utláčané a považované za menejcenné v porovnaní s mužmi. Tým pádom sa proti tomuto tvrdeniu ani nemohli brániť. Ale nasledujúce štúdie ešte v tom istom storočí vyvrátili fakt, že veľkosť mozgu je nejako spojená s intelektom.

Preto zabudnite na otrepané vtipy! Súčasné štúdie potvrdzujú, že mužský mozog je 10-násobne väčší ako ženský, ale rozhodne to nemá žiaden vplyv na IQ a všeobecný intelekt.

Hemisféra mozgu:
už ste počuli, že inžinieri používajú ľavú hemisféru a hudobníci pravú? Ak áno, tak vám radíme na to, čo najskôr zabudnúť. Je to totižto výmysel. Neexistujú dokonca ani žiadne dôkazy o tom, že ľavú hemisféru viac používajú muži a naopak, pravú ženy. Aj keď vedci medzi ich mozgami našli pár rozdielov. Tie spočívajú v neurónoch.

Kým v mužskom mozgu je viac neurónov v každej hemisfére, v ženskom mozgu ich je viac medzi hemisférami. Napriek tomu, sa táto vedná disciplína nevie celkom popasovať s tým, ako väzby neurónov vplývajú na správanie človeka.

Štruktúra mozgu :
Rôzne časti mužského a ženského mozgu sa líšia rozmermi a hustotou. Uveďme si príklad: mandľovité teleso, medzimozog, ostrovček a škrupinu mozgu, majú muži väčšiu. Naopak, u žien je väčší čelový lalok, hipokampus, resp. miesto, kde sa zážitky premieňajú na spomienky, talamus (lôžko) a niektoré ďalšie časti.

Ale určite si netreba spájať veľkosti rôznych časti mozgu s našim správaním. Napríklad, ženy sa všeobecne považujú za emocionálnejšie, ale mandľovité teleso, ktoré je zodpovedné za emócie, je u mužov väčšie.

Vplyv štruktúry mozgu na talent:
Do konca 20. storočia si ľudstvo myslelo, že ženský mozog má lepšie predpoklady na rečové schopnosti. Tým pádom vznikali rôzne stereotypy začínajúce z lásky k nekonečnému klebeteniu a začala sa používať aj nadčasová veta – Drahý, musíme sa porozprávať. Pravda, staršie výskumy zamerané na rečové schopnosti, nemôžeme považovať za dôveryhodné. Je to podmienené tým, že v takýchto výskumoch sa zúčastňovalo len malé percento respondentov. Dnešné štúdie dokazujú, že biologický rozdiel v rečových schopnostiach medzi mužmi a ženami neexistuje.

To isté platí aj v matematike. Opäť vznikajú stereotypy o tom, že muži sa lepšie orientujú v exaktných vedách. Avšak, výsledky experimentov ukázali, že muži a ženy si na rovnakej úrovni dokázali osvojiť matematický program. Preto môžeme smelo tvrdiť, že na náklonnosť k matematike nemá vplyv pohlavie a taktiež neexistujú výlučne mužské a ženské úlohy.

Vplyv hormónov:
Vedci doteraz neobjasnili ako presne vplývajú hormóny jednotlivých pohlaví na mozog a správanie človeka. V minulosti spoločenstvo zastavalo názor, že agresívne správanie je typické pre mužské pokolenie. Za všetkým bol podľa nich testosterón. Našťastie súčasné štúdie vyvrátili takúto predstavu.

Psychické poruchy:
Čudovali by ste sa, ale inými psychickými poruchami trpia muži, a inými ženy. Napríklad na autizmus, poruchy vnímania, hyperaktívnosť, Tourettov syndróm a dyslexiu sú náchylnejší muži. Ženy viac podliehajú depresiám, úzkostiam a anorexii. Bohužiaľ, vedci zatiaľ nezistili príčinu, prečo na jednotlivé choroby sú viac náchylnejší muži a naopak, na iné ženy. Jednou z hlavných úloh neurobiológie je preskúmať tieto zákonitosti, nájsť efektívnu liečbu a predovšetkým nájsť spôsob ako predchádzať týmto poruchám.

Vplyv výchovy a zaužívaných stereotypov v rodine:
Neurobiológovia nás utvrdzujú v tom, že mozog je mimoriadne zložitý orgán. Jeho časti jasne nezodpovedajú za konkrétne funkcie a už vôbec nie je na mieste rozlišovať ženský a mužský mozog. Chyby, ktorých sa dopúšťali vedci v minulosti sú podmienené tým, že sa zamerali predovšetkým na skúmanie odlišnosti, a nie na podobnosti, ktoré by určite priniesli väčší osoh.

Je nad slnko jasné, že každý mozog je unikátny a na správanie, talent, temperament a iné vlastnosti nemá pohlavie absolútne žiaden vplyv. Dokonca ani genetika neurčuje úplne našu osobnosť. Na to, kým sa staneme vplýva výchova, sociálna a kultúrna trieda, ale aj stereotypy, s ktorými sa stretávame od narodenia.

 

Prečítali ste si článok až do konca? Zaujal Vás? Potom môžte prácu redaktora odmeniť tým, že dáte článku na Facebooku lajk alebo ho budete zdieľať ďakujeme.

Upozornenie: Tento článok má len informačný charakter a jedná sa o preklad zo zahraničných webov. Nenahrádza lekársku liečbu, vyšetrenie lekárom ani konzultáciu iným odborným zdravotníckym pracovníkom. Príspevky môžu obsahovať informácie, ktoré sa nezhodujú s názormi redakcie.
Prehlasujeme, že autori ani prevádzkovateľ webu nepreberajú zodpovednosť za prípadné ujmy spôsobené využívaním liečebných metód v tomto článku.
Hoci sú recepty, rady alebo liečebné metódy v tomto článku písané s najlepším svedomím autora textu, ich použitie je na vlastné nebezpečenstvo a malo by prebiehať výhradne po konzultácii s vaším lekárom.

ZDROJ: adme.ru

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com