OBROVSKÝ SKOK: V marci mali hotely a penzióny 34.000 hostí, pred dvoma rokmi 434.000!

V marci 2021 navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku 34.000 osôb.

Bola to štvrtina počtu oproti marcu minulého roka, ktorý bol prvým mesiacom pandémie na Slovensku. V porovnaní s marcom 2019 to bola len necelá desatina návštevníkov. Medzimesačne sa návštevnosť mierne zvýšila, pribudli aj cudzinci.

Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci tohto roka 34.000 osôb, návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa síce zvýšila o 15,8 %, naďalej však pretrvával vysoký medziročný prepad na úrovni 78 %. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 148.500 nocí, čo je medziročný pokles o 71 %.

Počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v marci pred rokom 152.000 osôb a 516.000 prenocovaní, pred dvoma rokmi (v marci 2019) to bolo ešte 434.000 návštevníkov a 1,2 milióna prenocovaní.

Návštevnosť v SR tvorili v mesiaci marec najmä domáci turisti, ich počet sa medziročne znížil o 72,1 % na 28.000 osôb. Z celkového počtu ubytovaných návštevníkov predstavovali 82,5 % podiel. Najviac domácich turistov navštívilo v marci Bratislavský a Žilinský kraj.

Naďalej pretrváva výraznejší prepad zahraničných hostí Súčasne ubytovacie zariadenia navštívilo 6000 zahraničných návštevníkov, čo bolo medziročne menej o 88,4 %. Marcová návštevnosť cudzincov v predchádzajúcom roku už bola poznamenaná pandémiou, preto v SR prenocovalo len 51.000 osôb, avšak rok pred pandémiou (marec 2019) ich počet prevyšoval 155.000 osôb.

V prvom štvrťroku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 90.000 návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 91,7 %. Počet domácich návštevníkov bol nižší o 89,5 % a počet cudzincov o 95,7 %.

Ku koncu prvého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4605 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo 71.100 izieb so 186.300 lôžkami (z toho 167.900 stálych lôžok). Počet izieb sa znížil o 776 a počet lôžok o 1600 . Čisté využitie stálych lôžok pokleslo v prvom štvrťroku na 6,8 %, využitie izieb na 9,2 %.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 9,6 milióna eur, čo bolo len 10 % z tržieb v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili v SR v prvom štvrťroku len 19,6 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby 1,9 milióna eur a oproti minulému roku klesli o 95,2 %. Tržby domácich návštevníkov predstavovali 7,7 milióna eur, čo bolo 80,4 % z celkových tržieb ubytovacích zariadení.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v Žilinskom (2,4 milióna eur), Bratislavskom a Trnavskom kraji (zhodne 1,6 milióna eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom (385.000 eur) a v Košickom kraji (565.000 eur).

zdroj: TASR, foto: pixabay

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com