O ODPUSTENÍ: Tieto riadky by si mal prečítať každý! Vďaka týmto riadkom pochopíte, že odpustením uľavíte predovšetkým sami sebe…

Zdieľajte článok na

“Keď niekomu odpúšťate, neospravedlňujeme tým jeho správanie. Vaším odpustením iba zabránite, aby jeho správanie zničilo vaše srdce. ”

 

“Duševná bolesť dokáže prinajmenšom tak oslabiť ako bolesť fyzická. Málokomu z nás sa v živote podarí tejto bolesti uniknúť. Nedá sa jej vyhnúť. Dá sa s ňou jedine určitým spôsobom zaobchádzať. Odpustenie je často hlavným, ak nie jediným únikom z bolestnej situácie.”

“Neviem, čo ti ten človek urobil. Vlastne si nie som istá, či to vedieť chcem. Ale odpustenie nerobíš kvôli niekomu inému. Je to niečo, čo robíš kvôli sebe. Hovorí sa, že žiadny človek nie je taký dôležitý, aby mal nad nami moc. Hovorí sa ale tiež, že nie je dobré sa nechať uväzniť v minulosti, pretože každý si zaslúži budúcnosť.”

“Odpúšťanie je voľný akt. Je to voľba, ktorú vykonáva vôľa. Buďto sa rozhodneme, že odpustíme, alebo zvolíme opak. Musíme si však pamätať, že odpúšťať aj prijímať odpustenie vyžaduje rovnakú dynamiku. Ak-že dúfame, že nám bude odpustené za to, čo zlého sme spáchali, potom sme nútení sami urobiť to isté. Nedokážeme druhým odpúšťať, potom nemôžeme očakávať, že oni odpustia nám. ”

“V odpustenie je mágia. Liečivé čaro. Pôsobí, keď niekomu odpustíš, ale ešte viac, keď odpustenie dostaneš. ”

“Odpúšťať a neživit v sebe zlobu sú prostriedky na nápravu ostatných. Pomstou, odplatou alebo hnevom nemôžu byť krivdy odčinené. Zlo môže byť vylúčené len dobrom. Pomsta môže splodiť len novú krivdu alebo predĺžiť jej trvajúce nepriateľstvo. Zhovievavosť a odpúšťanie sú potreby k náprave ostatných.”

“Chyby, ktorých sme sa dopustili, by sme nemali, ako často robíme, ospravedlňovať sami pred sebou alebo ich skrášľovať či zmenšovať; ale mali by sme si ich priznať a uvedomiť si ich v celej ich veľkosti, aby sme si jasne vštepili zásadu, že sa ich nabudúce nedopustíme. ”


Zdieľajte článok na

You Might Also Like