Núdzový stav na Slovensku sa bude môcť predlžovať donekonečna, nakazení poslanci hlasovali za fóliou

Núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok 28. decembra 91 hlasmi schválil parlament.

Núdzový stav bude možné predĺžiť aj pred účinnosťou tohto ústavného zákona. Účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Aktuálne platný núdzový stav sa končí v utorok 29. decembra. Poslanci parlamentu sa v pondelok v tejto súvislosti zišli, aby schválili novelu zákona, na základe ktorej bude možné platnosť núdzového stavu opätovne predĺžiť.

Potrebný je súhlas NR SR

S predĺžením núdzového stavu však bude musieť po novom súhlasiť Národná rada SR (NR SR), a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ako sa píše v dôvodovej správe, ide o vytvorenie ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.

Zo zverejneného materiálu vyplýva, že núdzový stav bude možné vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V prípade, že parlament nevyjadrí súhlas, predĺženie núdzového stavu zanikne dňom neschválenia návrhu vlády.

Súhlas národnej rady bude potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní.

Môžu obmedziť základné práva a slobody

Z novely ďalej vyplýva, že v núdzovom stave možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody. Tiež bude možné uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, napríklad obmedzením nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí, alebo evakuáciou na určené miesto.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Milana Vetráka a Radovana Marcinčina (obaja OĽaNO). Vďaka nemu bude možné núdzový stav vyhlásiť aj na celom území Slovenskej republiky.

Poslanci za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová a Miloš Svrček navrhli doplnenie, ktorým sa utvoria podmienky na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, a to podľa závažnosti ohrozenia, na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Ich pozmeňujúci návrh zákonodarcovia taktiež schválili.

 

zdroj: SITA

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com