Najčastejšie otázky o očkovaní proti COVID-19. Kedy na mňa príde rad a môžem vakcíny kombinovať?

Očkovanie predstavuje najúčinnejší spôsob prevencie. Zabezpečuje jednak ochranu zaočkovaného jednotlivca, ale tiež kolektívnu ochranu spoločnosti. K tomu je však v prípade COVID-19 potrebné zaočkovať 60 až 70 percent populácie.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa preto budú v súlade so schválenou Národnou stratégiou očkovania poskytovať bezplatne pre všetkých občanov Slovenska. Vakcinácia prebieha postupne na základe prioritizácie.

Kedy sa môžem zaočkovať?

Očkovanie prebieha v štyroch vlnách. V prvej vlne sa očkujú prioritne identifikované osoby, teda tie, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami. O očkovanie proti ochoreniu COVID-19 môžu od štvrtku 7. januára požiadať aj ďalšie profesie.

V prvej vlne sa očkujú zdravotnícki pracovníci, ktorí diagnostikujú, liečia alebo inak priamo a nepriamo zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 alebo ohrozené skupiny obyvateľov.

Očkovať sa môžu tiež študenti, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom. Túto možnosť dostali aj zamestnanci obslužných organizácií pracujúci v nemocniciach.

Ďalej sa budú môcť zaočkovať zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS), terénni sociálni pracovníci či pracovníci organizácií, ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID-19 alebo na zabezpečení očkovania.

Potom prídu na rad zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou.

V druhej vlne budú nasledovať pacienti v DSS, pacienti nad 65 rokov, imobilní, onkologickí, dialyzovaní a transplantovaní pacienti, ďalej pacienti s biologickou liečbou, s autoimunitnými ochoreniami a s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou ku podaniu vakcíny.

Očkovanie čaká aj pacientov s diabetes mellitus, s neurologickými závažnými chorobami, s kardiovaskulárnymi chorobami, so závažnými psychiatrickými chorobami kvôli vysokému riziku prenosu infekcie na ostatných, a tiež pacientov s chronickými chorobami.

V tretej vlne bude zaočkovaná špecifická časť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia, teda učitelia, marginalizované rómske komunity, bezdomovci a azylanti. V poslednej štvrtej vlne budú môcť byť vakcinovaní všetci ostatní Slováci nad 18 rokov.

Ako je možné, že tak rýchlo schválili vakcínu?

Vďaka spoločnému úsiliu veľkého množstva výskumných tímov sveta sa prakticky za 65 dní po objavení vírusu SARS-CoV-2, teda v januári 2020, podarilo izolovať antigénne súčasti vírusu, ktoré sú potrebné k vývoju a príprave očkovacej látky.

Proces klinického testovania sa následne skrátil vďaka tomu, že jednotlivé fázy prebiehali súčasne.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 musia byť registrované takzvaným centralizovaným spôsobom cez Európsku liekovú agentúru (EMA). Až po vedeckom posúdení od EMA vydá Európska komisia (EK) formálne a právne záväzné rozhodnutie platné pre všetky členské štáty EÚ.

Následne Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pridelí vakcíne takzvaný ŠÚKL kód a v slovenskom jazyku na svojej webovej stránke zverejní súhrn charakteristických vlastnosti lieku, ako aj písomnú informáciu pre používateľa. Tam sa nahlasujú aj nežiaduce účinky.

Môžem vakcíny kombinovať?

Aktuálne sa na Slovensku očkuje vakcínou vyvinutou spoločnosťami Pfizer a BioNTech, čoskoro však bude k dispozícii aj vakcína od firmy Moderna. Obe tieto vakcíny fungujú na rovnakom princípe, no sú medzi nimi určité odlišnosti.

Nakoľko si očkovanie vyžaduje u oboch týchto vakcíny dve dávky, vyvstáva otázka, či sa dosiahne rovnaký efekt účinnosti, ak sa človek nechá očkovať zakaždým vakcínou od inej spoločnosti.

Schválené vakcíny proti COVID-19 nie sú na základe odporúčaní odborníkov vzájomne zameniteľné, nakoľko bezpečnosť a účinnosť takto „zmiešaných“ vakcín nebola vyhodnotená. Obidve očkovania by ste preto mali absolvovať rovnakým produktom.

Zároveň sa pri na Slovensku dostupných vakcínach líši aj čas medzi jednotlivými očkovaniami. Odstup medzi dávkami Comirnaty (Pfizer a BioNTech) je 21 dní, aj keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok odobrila, že rovnako ako pri Moderne, bude môcť byť až 28 dní.

Ako dlho ma vakcína ochráni pred nakazením?

 Článok máte odtiaľto odomknutý

Aktuálne nie je známe, ako dlho imunita po podaní vakcíny vydrží. Dôvodom je nedostatok údajov, ktoré európske orgány ešte stále zbierajú. Očakáva sa však, že čím viac ľudí bude zaočkovaných, tým skôr sa odpoveď na túto otázku dozvieme.

Je vakcína funkčná aj voči mutáciám vírusu?

Pre vírusy je bežné, že postupne mutujú. Mutáciou je zmena genetického materiálu vírusu, takáto zmena však nemusí nevyhnutne ovplyvňovať účinnosť vakcíny. Pri víruse SARS-CoV-2 už vedci objavili tisícky mutácií.

Doteraz vyvinuté vakcíny proti niektorým vírusovým ochoreniam zostávajú účinné aj mnoho rokov po ich vývoji a poskytujú dlhodobú ochranu. Patria sem napríklad vakcíny proti osýpkam či rubeole.

Na druhej strane niektoré iné vakcíny, napríklad proti chrípke, je nutné aktualizovať každý rok, aby zostali účinné. Je to hlavne preto, že vírus chrípky mutuje často a vo veľkej miere a s každou chrípkovou sezónou sa objavujú nové varianty.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú podľa doterajších informácií vedeckej komunity a regulačných orgánov účinné proti všetkým doteraz objaveným mutáciám vírusu SARS-CoV-2.

Môžem byť po očkovaní testovaní pozitívne?

Schválené vakcíny nemôžu spôsobiť to, že budete mať pozitívny test, ktorým sa testuje, či ste infekčný. Ak sa však vo vašom tele vyvinie imunitná odpoveď na COVID-19, čo je cieľom očkovania, existuje šanca, že testy na protilátky vyjdú s pozitívnym výsledkom.

Testy na protilátky totiž dokazujú, že ste mali infekciu a že máte zrejme určitú úroveň ochrany pred vírusom. Odborníci v súčasnosti stále skúmajú, ako môže očkovanie COVID-19 ovplyvniť výsledky testovania protilátok.

Môžem z vakcíny ochorieť?

Žiadna zo schválených vakcín neobsahuje živý vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. To znamená, že očkovaním nemôžete ochorieť. Vo vývoji je niekoľko druhov vakcín, ale všetky z nich učia imunitný systém rozpoznávať vírus a bojovať proti nemu.

Tento proces môže spôsobiť napríklad horúčku, čo je však normálne a je to znakom toho, že si telo vytvára ochranu pred vírusom. Zvyčajne však trvá niekoľko týždňov, kým si telo po očkovaní vytvorí imunitu.

Preto sa môže stať, že osoba sa nakazí vírusom SARS-CoV-2, ale nie z vakcíny. Nakaziť sa môže tesne pred alebo tesne po očkovaní, čo by znamenalo, že vakcína nemala dostatok času na zabezpečenie ochrany.

Ak som COVID-19 už prekonal, musím sa dať očkovať?

Kvôli závažným zdravotným rizikám spojeným s ochorením COVID-19 a skutočnosti, že je možné opätovné infikovanie, nezáleží na tom, či ste už infekciu mali. Očkovanie by ste mali podstúpiť aj napriek tomu, odporúča sa najskôr tri mesiace po prekonaní ochorenia.

Odborníci v tejto chvíli nevedia, ako dlho je človek po vyliečení chránený pred opätovnou nákazou. Imunita, ktorú niekto získa infekciou, teda prirodzená imunita, sa u každého líši. Niektoré výskumy naznačujú, že prirodzená imunita nemusí trvať dlho.

Ako bude očkovanie prebiehať?

Nakoľko sa očkuje v štyroch vlnách, treba počkať, kým Ministerstvo zdravotníctva SR vyzve konkrétnu skupinu obyvateľstva, do ktorej spadáte, na registráciu. Následne sa registrujete vyplnením formulára na oficiálnych stránkach.

Potom príde SMS notifikácia o potvrdení registrácie a administratívny pracovník pridelí dátum, čas a miesto očkovania podľa miesta prechodného bydliska. Následne o tom dostanete SMS oznámenie, ďalšia SMS pripomenie očkovanie deň vopred.

Infektológ Vladimír Krčméry (vľavo) počas začiatku očkovania na Slovensku vakcínou na prevenciu ochorenia COVID-19 vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Nitra, 26. december 2020.
Foto: SITA/Martin Havran

 

Pred príchodom na očkovacie miesto je možné absolvovať antigénový test alebo preukázať vykonanie tohto testu, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín. Toto je potrebné len v prípade lokálnych protiepidemických opatrení alebo ak si to vyžaduje situácia na očkovacom mieste.

V deň očkovania prídete na konkrétny čas, identifikujete a evidujete sa. Ďalej sa overí negatívny výsledok antigénového testu alebo sa spraví nový test. Vyplníte dotazník o zdravotnom stave, nasleduje zdravotná prehliadka.

Lekár overí, či nie sú iné kontraindikácie k očkovaniu. Najmä, či nemáte zjavné prejavy akútnej infekcie, ako sú horúčka, nádcha, kašeľ či bolesti hrdla. Na podpis dostanete informovaný súhlas s očkovaním a preočkovaním.

Po podaní vakcíny musíte ostať v čakárni pre pacientov s podanou vakcínou približne 30 minút. Tam sa tiež oboznámite s predpokladanými vedľajšími účinkami, ako sú bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy ako mierna horúčka, bolesť svalov.

Dostanem potvrdenie o očkovaní?

Po očkovaní dostanete potvrdenie o podaní očkovacej látky. Zdravotnícky personál urobí zápis o vakcinácii do aplikácie Moje ezdravie, kde uvedie názov vakcíny, vendor, dátum očkovania a šaržu, a tiež zápis do eHealth systému. Potom naplánuje revakcinácie podľa typu vakcíny.

Každý zaočkovaný človek dostane Informačnú kartičku sledovateľnosti a očkovania, takzvaný očkovací preukaz, s dátumom, kedy sa má vrátiť pre druhú dávku.

 

autor: Petra Lániková, webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com