Ministerstvo zdravotníctva: ČO MÁM ROBIŤ AK SOM COVID-19 POZITÍVNY?

Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva na svojom facebooku.

ČO MÁM ROBIŤ AK SOM COVID-19 POZITÍVNY?
V prvom rade Vám prajeme čo najľahší priebeh! Musíte však zostať v domácej izolácii a ostatní členovia spoločnej domácnosti v karanténe (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
– Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
– Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.
KEDY VOLAŤ ZÁCHRANKU?
Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 st.C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.
INFORMUJETE VAŠE KONTAKTY
Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 10 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.
AKO DLHO MUSÍM BYŤ DOMA?
– Vaša domáca izolácia trvá minimálne 10 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.
– Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk najskôr 5. deň od kontaktu s Vami:
Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).
AKÉ SÚ PRAVIDLÁ PRE DOMÁCU IZOLÁCIU?
Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény okrem:
– prípadu núdze
– pri potrebe základnej zdravotnej starostlivostI
Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.
– Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnejstar ostlivosti v prípade potreby.
– Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.
– V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám.
– Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.
💻 Viac informácií na stránke: www.korona.gov.sk, www.uvz.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com