MIMORIADNE! Vláda vydala vyhlášku, školy budú kontrolovať negatívne testy žiakov a rodičov!

Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl (ZŠ), žiaci stredných škôl (SŠ) a pedagogickí zamestnanci, ktorí ich vyučujú, sú povinní sa pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať negatívnym výsledkov antigénového či RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 7. decembra 2020.

Platí niekoľko výnimiek

Táto povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá ochorenie COVID-19 prekonala a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, či osobu, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19.

Zároveň sa to nevzťahuje na osobu, ktorá má diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, na osobu s poruchou autistického spektra či na osobu s vrodeným alebo získaným imunodeficitom.

Výnimka z tejto povinnosti platí pre osobu, ktorá je onkologickým pacientom, po chemoterapii či transplantácii, pre žiakov a zamestnancov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl.

Môžu požadovať doklad

Ďalej pre žiakov ZŠ a SŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú na vyučovaní v malých skupinách tvorených najviac z piatich žiakov a jedného pedagóga a na pedagogického zamestnanca vyučujúceho v týchto skupinách.

ÚVZ SR upozorňuje, že štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb vstupujúcich do školy výsledok negatívneho testu alebo doklad, ktorý preukazuje niektorú z vyššie spomenutých výnimiek.

 

zdroj: webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com