MIMORIADNE: Vláda chce vytvoriť centrálny register účtov: Vaše údaje bude môcť vidieť…

Ministerstvo odmieta, že by malo prísť k porušeniu ústavného práva občanov na súkromie.

Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje zákon, ktorým sa zriadi centrálny register účtov (CRÚ). Oprávneným orgánom verejnej moci umožní prístup k informáciám o majiteľoch, používateľoch bankových alebo platobných účtov, nájomcoch bezpečnostných schránok, ako aj o konečných užívateľoch výhod. Pre TASR to uviedla Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru MV SR.

Zriadenie CRÚ je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov,“ zdôvodnilo ministerstvo.

K údajom z centrálneho registra účtov majú mať prístup kriminálna a finančná polícia, inšpekčná služba Policajného zboru, orgány činné v trestnom konaní alebo súdy, Kriminálny úrad Finančnej správy SR, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo. Využívať ich majú pri odhaľovaní a stíhaní páchateľov závažnej trestnej činnosti.

Zároveň sa budú dáta z registra poskytovať finančnej spravodajskej jednotke a službe finančnej polície pre plnenie úloh podľa osobitného predpisu, Ministerstvu financií SR v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu a Kriminálnemu úradu Finančnej správy SR na účely ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Prístup k informáciám z CRÚ sa umožní iba v jednotlivých prípadoch zamestnancom príslušných orgánov, ktorí budú osobitne určení a oprávnení na plnenie ich úloh,“ načrtla Tuchyňová. K údajom sa dostanú v elektronickej podobe. Poskytovať sa majú na základe zadania jedinečného identifikátora patriaceho konkrétnej fyzickej osobe, ktorá o ne požiada v mene príslušného orgánu. Označovať sa má aj konkrétne konanie.

Ministerstvo odmieta, že by malo prísť k porušeniu ústavného práva občanov na súkromie. „Právna úprava rieši len ‚technický spôsob‘ poskytovania informácií príslušným orgánom. Návrhom sa teda nemení súčasné postavenie žiadateľov o informácie od finančných inštitúcií, vytvára sa len nový nástroj, ktorý predstavuje podstatne modernejší a rýchlejší technologický postup získavania údajov,“ argumentovalo v stanovisku.

Všetky subjekty, ktoré budú mať do CRÚ prístup, sú podľa Tuchyňovej už v súčasnosti oprávnené vyžadovať si pri svojej činnosti informácie od finančných inštitúcií. Rovnako sa nemá zmeniť ani rozsah informácií, o ktoré môžu žiadať.

Plán obnovy podľa podoby, v ktorej bol predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ráta s predložením zákona v druhom štvrťroku 2021 a účinnosťou od augusta.

zdroj: TASR

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com