MIMORIADNE! Aká bude výška minimálneho dôchodku od januára? Od nového roku sa výrazne zvýšil!

Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 9,40 eura a predčasné starobné dôchodky minimálne o 9,10 eura.

Starobné penzie vyššie ako 361,50 eura a predčasné starobné dôchodky nad 350 eur však stúpnu percentuálne, a to o 2,6 %.

Invalidné dôchodky

Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,80 eura. Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 300 eur, zvýši sa o 2,6 %.

Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,40 eura, o 2,6 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu 169,20 eura.

O zvýšenie penzie netreba žiadať

Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 6 eur. Ak však tieto penzie budú vyššie ako 230,70 eura, stúpnu o 2,6 %.

Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,80 eura. O 2,6 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 107,60 eura.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú zo Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie.

Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej o Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej o
starobný 9,40 eura starobný 2,90 eura
predčasný starobný 9,10 eura predčasný starobný 3,30 eura
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,80 eura invalidný s mierou poklesu nad 70 % 3,00 eura
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,40 eura invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,90 eura
vdovský a vdovecký 6,00 eura vdovský a vdovecký 2,60 eura
sirotský 2,80 eura sirotský 1,40 eura

Základný minimálny dôchodok mal byť cez 360 eur

Ak by parlament minimálne dôchodky „nezmrazil“, od začiatku budúceho roka by základná suma minimálnej penzie stúpla na 360,40 eura. V porovnaní s týmto rokom by sa tak zvýšila o 26,10 eura, resp. o 7,8 %.

Tvorila by totiž tretinu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Keďže priemerná mzda na Slovensku sa vlani medziročne zvýšila o 7,8 %, základná výška minimálnej penzie by vzrástla o rovnaké percento.

Počet rokov dôchodkového poistenia Minimálny dôchodok v roku 2019 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2020 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2021 v eurách
30 278,90 334,30 334,30
31 283,00 338,50 338,50
32 287,10 342,70 342,70
33 291,20 347,00 347,00
34 295,40 351,20 351,20
35 299,50 355,40 355,40
36 303,60 359,60 359,60
37 307,70 363,80 363,80
38 311,80 368,00 368,00
39 315,90 372,20 372,20
40 322,00 378,50 378,50
41 328,20 384,80 384,80
42 334,30 391,10 391,10
43 340,50 397,40 397,40
44 346,60 403,70 403,70
45 352,80 410,00 410,00
46 358,90 416,30 416,30
47 365,10 422,60 422,60
48 371,20 428,90 428,90
49 377,40 435,20 435,20

Opätovné sprísnenie podmienok nároku

Sociálna poisťovňa od začiatku tohto roka priznáva minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia.

Po 1. januári 1993 to boli len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 263,20 eura mesačne. Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia tak znamená, že nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 263,20 eura mesačne.

Od 1. januára budúceho roka sa však podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok obnoví. Opäť sa teda žiadateľovi o dôchodok z hľadiska nároku na minimálnu penziu budú brať do úvahy len tie roky, v ktorých jeho ročný príjem dosiahol aspoň 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku.

Príklad

Muž v roku 2019 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej bol dôchodkovo poistený a jeho hrubý mesačný zárobok predstavoval 250 eur mesačne. Keďže priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku bola vlani 1 092 eur, jeho hrubý príjem dosiahol 22,9 percenta z priemernej mzdy.

Tento odpracovaný rok dôchodkového poistenia preto Sociálna poisťovňa neuzná ako tzv. kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia. Mužovi tak poisťovňa vypočíta jeho riadny starobný dôchodok napríklad z 41 rokov dôchodkového poistenia, ale nárok na minimálny dôchodok bude mať len za 40 rokov poistenia. Jeho minimálna penzia by tak tvorila 378,50 eura.

Keby muž pracoval v minulom roku na dohodu s hrubým mesačným zárobkom 300 eur, jeho hrubý príjem by zodpovedal 27,5-percentám priemernej mzdy na Slovensku. V tomto prípade by už išlo o tzv. kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia, a preto by sa mu zohľadnil pri výške jeho minimálneho dôchodku.

Mužovi by tak Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok započítala všetkých 41 rokov dôchodkového poistenia. Jeho minimálna penzia by tak predstavovala 384,80 eura.

Ako to bude so zvyšovaním dôchodkov

Sociálna poisťovňa všetky dôchodky každoročne valorizuje. Od začiatku budúceho roka sa tak zvýšia všetky penzie, s výnimkou minimálnych dôchodkov. Neznamená to však automaticky, že žiadnemu poberateľovi minimálnej penzie sa jeho dôchodok nezvýši.

V hraničných prípadoch, v ktorých je vypočítaný starobný dôchodok len o niečo nižší ako minimálna penzia, sa súčasnému poberateľovi minimálneho dôchodku môže jeho dôchodkový príjem zvýšiť. Dôvodom však bude, že sa mu valorizuje jeho riadny starobný dôchodok.

Príklad

Žena počas života nadobudla 40 rokov dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa jej v tomto roku vypočítala jej riadny starobný dôchodok 375,20 eura. Získala pritom 40 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, a preto má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eura. Poisťovňa jej preto vypláca minimálny dôchodok 378,50 eura.

Od 1. januára 2021 sa jej riadna starobná penzia zvýši o 2,6 percenta. Pôjde teda o nárast z 375,20 eura (pôvodný starobný dôchodok) na 385 eur. Suma riadnej starobnej penzie u tejto ženy prekročí výšku jej minimálneho dôchodku.

Od 1. januára budúceho roka tak bude Sociálna poisťovňa žene vyplácať riadny starobný dôchodok 385 eur. Prestane tak byť poberateľkou minimálnej penzie, pričom vyplácaný dôchodok sa jej zvýši o 6,50 eura. Namiesto minimálneho dôchodku 378,50 eura bude od 1. januára budúceho roka dostávať riadny starobný dôchodok 385 eur.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, webnoviny.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com