MIKAS zverejnil novinku: Pozitívne testovaní môžu ísť za určitých podmienok na nákup a pohreb!

Pozitívne testovaní bez klinických príznakov sa môžu zúčastniť aj na pohrebe zosnulej blízkej osoby.

Osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 môže po novom opustiť domácu izoláciu aj s cieľom nákupu na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak si ho nevie zabezpečiť prostredníctvom niekoho iného. Musí mať respirátor FFP2 a dodržiavať hygienu rúk.

S pozitívnym výsledkom testu, no bez klinických príznakov sa možno zúčastniť aj na pohrebe zosnulej blízkej osoby.

Zavádza sa samotrasovanie, čiže osoba, ktorá je pozitívne testovaná, to oznámi ľuďom, s ktorými bola v posledných dvoch dňoch v úzkom kontakte

Ich následná domáca izolácia začne od dňa oznámenia a počítať sa bude od dátumu posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Nemusia tak čakať, kým sa im pri epidemiologickom vyšetrovaní ozve regionálny úrad. Ak nebudú mať príznaky ochorenia, PCR test nie je nutný, izolácia skončí uplynutím desiateho dňa od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Von iba s respirátorom

​Podmienkou je okrem respirátora FFP2 a hygieny rúk aj dodržiavanie aspoň dvojmetrového odstupu od ostatných. Od utorka sa zavádza tiež samotrasovanie. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

O pozitívnom výsledku testu má nakazený sám informovať ľudí, s ktorými bol v posledných dvoch dňoch v úzkom kontakte. Ich následná domáca izolácia začne odo dňa oznámenia a počítať sa bude od dátumu posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Nemusia tak čakať, kým sa im pri epidemiologickom vyšetrovaní ozve regionálny úrad. Ak nebudú mať príznaky ochorenia, PCR test nie je nutný, izolácia skončí uplynutím desiateho dňa od posledného kontaktu s pozitívnou osobou,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

O PCR test však možno stále požiadať, doplnila Račková. Vykoná sa najskôr na piaty deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa v tom prípade skončí doručením negatívneho výsledku testu. Nebude teda potrebné čakať na uplynutie desaťdňovej lehoty.

Ak ste pozitívny, musíte:

 • dodržiavať izoláciu,
 • zdržiavať sa iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie

Ďalšie body povinností nižšie v celom znení vyhlášky.

Izolovaná osoba s pozitívnym testom môže miesto izolácie opustiť iba v prípade:

 • nevyhnutnej, resp. neodkladnej návštevy lekára
 • testovania na COVID-19
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak mu nákup nedokáže zabezpečiť iná osoba. V prípade samonakupovania je osoba povinná mať respirátor FFP2 a dodržiavať hygienické opatrenia (odstup dva metre a hygienu rúk)
 • účasti na pohrebe zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; takisto musí mať respirátor FFFP2 a dodržiavať hygienické opatrenia (odstup dva metre a hygienu rúk)

Ak ste sa dostali do kontaktu s pozitívnou osobou, toto sú vaše ďalšie kroky:

Ak sa osoba dozvie, že bola v kontakte s pozitívnou osobou, od tohto momentu sa jej začína karanténa, ktorá trvá:

 • bez vykonania testu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v prípade, že sa uňho v tomto čase (teda aj pred začiatkom izolácie) nevyskytnú žiadne príznaky
 • v prípade vykonania testu okamihom doručenia negatívneho výsledku testu
 • v prípade výskytu príznakov ochorenia o ukončení karantény rozhodne všeobecný lekár

Osoby v úzkom kontakte:

Ak sa osoba dozvie, že bola v kontakte s pozitívnou osobou, od tohto momentu sa jej začína karanténa, ktorá trvá:

 • bez vykonania testu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v prípade, že sa uňho v tomto čase (teda aj pred začiatkom izolácie) nevyskytnú žiadne príznaky
 • v prípade vykonania testu okamihom doručenia negatívneho výsledku testu
 • v prípade výskytu príznakov ochorenia o ukončení karantény rozhodne všeobecný lekár

Domáca izolácia sa nevzťahuje na ľudí, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali COVID-19 a nevyskytnú sa u nich klinické príznaky. V prípade, že sa u nich predsa vyskytnú klinické príznaky, osoba má od tohto momentu zostať v izolácii.

V prípade osôb, ktoré žijú s pozitívnymi ľuďmi v spoločnej domácnosti, sa za posledný deň kontaktu, teda čas, odkedy sa počíta izolácia, považuje:

 • v prípade bezpríznakového priebehu ochorenia u pozitívnej osoby: piaty deň od odberu vzorky, ktorá potvrdila pozitivitu
 • v prípade príznakov u pozitívnej osoby: piaty deň od objavenia sa príznakov

Podmienky domácej izolácie úzkych kontaktov sú rovnaké ako v prípade pozitívne testovanej osoby s výnimkou oslovovania svojich kontaktov – toto platí iba pre pozitívne testované osoby.

Nová vyhláška ÚVZ SR upravujúca podmienky domácej izolácie má za cieľ znížiť administratívnu záťaž regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Po novom nebudú musieť vydávať zápisnicu z epidemiologického vyšetrovania. Obsahuje ustanovenia, ktoré boli doteraz v usmernení hlavného hygienika. Oproti poslednej aktualizácii sa navyše niektoré pravidlá zmenili, keďže si to vyžiadala aplikačná prax.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com