Mamičky, POZOR! Od 1. apríla môžete žiadať o novú tehotenskú dávku: Ako postupovať a koľko dostanete?

Zdieľajte článok na

Sociálna poisťovňa (SP) začne od 1. apríla budúcim matkám poskytovať novú dávku tehotenské.

Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva. Pripomenula to hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, respektíve tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

“Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok),” podotkla hovorkyňa.

K podmienkam priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. Pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie navyše nedoplatok na poistnom presiahnuť päť eur. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

“Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva, a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom),” vysvetlila hovorkyňa.

Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov – hrubých príjmov, z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. “V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne,” vyčíslila Dvoráková.

Nárok sa dá uplatniť prostredníctvom žiadosti o tehotenské, ktorú vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku 2. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. “Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke SP,” vysvetlila hovorkyňa s tým, že poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár, ktorý bude k dispozícii na jej webstránke od 1. apríla. Doručiť ho tiež môže aj poštou alebo osobne.

“Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel,” uzavrela hovorkyňa.

autor: TASR, Obrázok od Cindy Parks z Pixabay

ONLINE NABYTOK:

onlinenabytok


Zdieľajte článok na