Mamičky, POZOR! Od 1. apríla môžete žiadať o novú tehotenskú dávku: Ako postupovať a koľko dostanete?

Sociálna poisťovňa (SP) začne od 1. apríla budúcim matkám poskytovať novú dávku tehotenské.

Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva. Pripomenula to hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne poistené osoby, respektíve tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

„Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok),“ podotkla hovorkyňa.

K podmienkam priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. Pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie navyše nedoplatok na poistnom presiahnuť päť eur. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

„Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva, a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom),“ vysvetlila hovorkyňa.

Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov – hrubých príjmov, z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. „V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne,“ vyčíslila Dvoráková.

Nárok sa dá uplatniť prostredníctvom žiadosti o tehotenské, ktorú vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku 2. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. „Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke SP,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár, ktorý bude k dispozícii na jej webstránke od 1. apríla. Doručiť ho tiež môže aj poštou alebo osobne.

„Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel,“ uzavrela hovorkyňa.

autor: TASR, Obrázok od Cindy Parks z Pixabay

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com