KORONAVÍRUS: Bližšia informácia k včerajším prípadom COVID-19

Spread the love

Regionálne úrady verejného zdravotníctva včera zaznamenali vo svojej územnej pôsobnosti 1 968 potvrdených prípadov COVID-19 zo 11 904 laboratórnych vyšetrení.

 

Početnejší výskyt hlásili RÚVZ Bardejov, Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Košice, Liptovský Mikuláš a Nitra. Nákaza sa šíri najmä kontaktmi s pozitívnymi osobami v rodinách a na pracoviskách. Početnejší výskyt preto eviduje väčšina krajských miest.

Situáciu v Bratislave a odporúčania epidemiológov môžete podrobnejšie sledovať cez Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.

Vážna situácia je naďalej na Orave a v okrese Bardejov, kde pri aktívnom dohľadávaní kontaktov sa potvrdzujú ďalšie prípady a následne sa dohľadávajú ich kontakty.

RÚVZ Košice: Zväčša ide o dohľadané kontakty pozitívne testovaných osôb, no pribúdajú už aj sporadické prípady bez epidemiologickej súvislosti. Nové ohniská sa neobjavili a importované nákazy sú oproti predchádzajúcemu obdobiu iba ojedinelé. Odborníkom na úrade vypomáhajú aj vojaci.

RÚVZ Prievidza: Vo väčšine prípadov ide o aktívne dohľadané kontakty, ochorenie sa šíri predovšetkým v rodinách, nachádzajú sa kontakty z dvoch pohrebov v jednej lokalite. V menšej miere sa nové prípady objavujú v školách a zdravotníckych zariadeniach, ktoré v spolupráci s epidemiológmi prijímajú príslušné protiepidemické opatrenia.

RÚVZ Čadca: Aj v okrese Čadca ide väčšinou o dohľadané kontakty. Pokračuje testovanie klientov a personálu v dvoch zariadeniach sociálnych služieb, kde sa zatiaľ ďalšie prípady nepotvrdili. Nákaza sa vyskytuje najmä v rodinách, nové významné ohniská sa neobjavili.

RÚVZ Nitra: Väčšinou ide o dohľadané kontakty potvrdených prípadov. V územnej pôsobnosti RÚVZ Nitra (okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) je zaznamenaný aj výskyt nákazy COVID-19 v marginalizovaných skupinách, momentálne je aktívnych 5 ohnísk s počtom 18 pozitívnych osôb.

RÚVZ Liptovský Mikuláš: Vo veľkom počte sa objavujú rodinné nákazy a časté sú aj infekcie na pracoviskách a v kolektívoch. Epidemiológovia často na základe jednej pozitívne testovanej osoby odhalia celé skupinky nakazených, ktoré sú s infikovanou osobou v užšom kontakte. Vyšetrenie následne preukáže, že infikovaná je celá domácnosť resp. okruh spolupracovníkov. Takáto situácia nastáva vo viacerých okresoch Slovenska.

Zabrániť šíreniu infekcie medzi členmi domácností je náročné, no na prevenciu nesmieme rezignovať. Epidemiológovia v tejto súvislosti apelujú na skutočne dôsledné dodržiavane respiračnej hygieny (kašeľ a kýchanie iba do papierovej vreckovky, ktorú ihneď zahodíte do uzavretého koša), časté umývanie a dezinfekciu rúk a tiež dezinfekciu plôch, ktorých sa často dotýkate – kľučky, vypínače, ovládače, myši a klávesnice, či madlá. Nezabúdajte často nárazovo vetrať.

Preventívna hygiena je obzvlášť dôležitá, ak je v domácnosti osoba infikovaná, alebo ak ide o člena kolektívu, v ktorom sa objavil pozitívny prípad či podozrenie na infekciu (uzavreté školy). Opatrní by mali byť aj ľudia, ktorí boli na rizikovom stretnutí (napr. rokovanie s vyšším počtom účastníkov), keďže infekcia sa u niektorého z účastníkov môže zistiť až s niekoľkodňovým odstupom. Je dôležité, aby sa počas diagnostického okna (času, ktorý uplynie od nákazy po objavenie príznakov alebo možnosť jej zistenia) nákaza medzičasom nerozšírila aj medzi ďalších ľudí a tým aj do ich domácností a kolektívov.

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.

 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos/a.295375124664604/706590740209705/?type=3&theater

You Might Also Like