Komisárka Tomanová upozorňuje: Pandémia ničí vzdelanie aj zdravie našich detí. ALARMUJÚCE ÚDAJE!

Komisárka pre deti Viera Tomanová upozorňuje na negatívne dôsledky prerušeného prezenčného školského vzdelávania, dištančného vzdelávania a núteného testovania žiakov na zistenie vírusu SARS-Cov-2.

Viaceré pandemické opatrenia majú nepriaznivé účinky na vzdelanostnú úroveň a na fyzické a psychické zdravie detí a nie sú v súlade s právami detí garantovanými Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o právach dieťaťa a ďalšími zákonmi Slovenskej republiky.

Doslova alarmujúce sú údaje obsiahnuté v časti venovanej problémom spojeným so zabezpečením práva na zdravie detí s duševnými poruchami. Zistené negatívne vplyvy uvádza v Správe o činnosti komisárky pre deti, ktorú predložila 30. marca 2021 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Komisárka očakáva, že poslanci Národnej rady SR sa budú údajmi obsiahnutými v správe dôsledne zaoberať.

Správa je zverejnená na webovom sídle Úradu komisára pre deti: Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020 – Komisar pre deti – Viera Tomanová. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti.

zdroj: TASR

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com