Kňaz: Otvorme znova naše kostoly. Je nepredstaviteľné, aby sa nemohli konať bohoslužby a krížové cesty!

Na sociálnej sieti uviedol katolícky kňaz Spišskej diecézy Anton Ziolkovský.

Jeho status prinášame v plnom znení:

JE ČAS OBNOVIŤ VEREJNÉ BOHOSLUŽBY
Šírenie koronavírusu stále nemáme pod kontrolou a keďže je to zápas s prírodou, ani nikdy úplne mať nebudeme. Keďže kompetentní sa v tejto kríze správajú chaoticky, svetlo na konci tunela príliš nevidieť. Je to zlé, rastie frustrácia a nespokojnosť.
Mali by sme sa pokúsiť aspoň trocha normálne žiť. Lenže dojem je taký, ako keby normálnym životom bol len biznis. Žiadna náboženská prax, žiadne školy, žiadne kultúrne a športové podujatie.
Pritom verejné bohoslužby s obmedzeniami sa konajú tak vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, ale aj v Česku a v Poľsku. Kostoly nikdy neboli primárnym miestom šírenia epidémie.
V našej krajine tisíce ľudí denne navštevovali kostoly a pristupovali ku sviatostiam. Televízne a rozhlasové prenosy osobnú účasť na bohoslužbách nenahradia. Dnes v krajine, kde je väčšina kresťanov, stoja veriaci za bránami kostolov. Opatrenia k náboženskej praxi sú nastavené tak, ako keby duchovný život nebol nijakým dobrom, ale voľnočasovou aktivitou.
Otvorme znova naše kostoly, umožnime ľuďom účasť na verejných bohoslužbách, aby mohli prijať najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Sú to tak veľké duchovné dobrá, že svojou hodnotou prevažujú všetko, čo človek v tomto svete môže mať a získať.
Sociálna izolácia, ktorú niektorí podstupujú už dlhé mesiace, ubližuje. Ubližuje kresťanom, ktorí svoju vieru berú vážne a žijú zo sviatostí.
V polovici februára začne pôstne obdobie. Je nepredstaviteľné, aby sa na Popolcovú stredu a v pôstnom období nemohli konať bohoslužby a krížové cesty.
Obraciam sa so všetkou úctou a naliehavosťou na kompetentných, aby veľmi dobre zvážili, ako sa k realizácii náboženskej slobody postavia. Je čas obnoviť bohoslužby.
Chráňme sa, urobme čo vládzeme, dodržujme opatrenia, ale nebráňme ľuďom pri návšteve bohoslužieb a prijímaniu sviatostí.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com