JE TO TU: Táto krajina chystá povinné očkovanie. Kto odmietne, môžu ho prepustiť!

Ľudia pracujúci v Lotyšsku v niektorých zariadeniach musia byť zaočkovaní do 15. septembra, inak im hrozí prepustenie.

Lotyšská vláda sa tiež dohodla, že očkovanie proti Covid-19 bude povinné okrem iného pre zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a učiteľov.

Zamestnanci, ktorých sa toto nariadenia týka, sa budú musieť nechať zaočkovať najneskôr do 15. septembra tohto roku. Zamestnávateľ bude následne po tomto dátume môcť nariadiť pozastavenie plnenia pracovných povinností, zmeniť pracovnú pozíciu alebo dokonca aj ukončiť pracovný pomer s ľuďmi, ktorí nepredložia certifikát o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvami zdravotníctva, sociálnych vecí, hospodárstva a financií pripraví do 14. júla príslušné novely zákona o riadení šírenia infekcie Covid-19.

Nové ustanovenia budú zaväzovať zamestnávateľov, aby chránili osoby vo vysokorizikových skupinách pred vystavením zvýšenému riziku infekcie Covid-19.

Zamestnávatelia budú tiež povinní zabezpečiť epidemiologicky bezpečné poskytovanie služieb v zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích zariadeniach, čo znamená, že poskytovateľ služieb bude musieť mať platné potvrdenie preukazujúce, že zamestnanec bol buď očkovaný proti Covid-19, alebo sa z ochorenia vyliečil.

Ústredné a miestne orgány štátnej správy budú povinné zabezpečiť, aby všetky služby, ktoré sa poskytujú osobne, boli epidemiologicky bezpečné. Osobám bez osvedčenia o očkovaní proti Covid-19 bude možné poskytnúť služby osobne len v prípade, že služby nebude možné poskytnúť na diaľku.

Nové nariadenie umožní zamestnávateľom zaviesť povinné certifikáty Covid-19 pre zamestnancov, ktorých práca je spojená so zvýšeným rizikom nakazenia iných osôb alebo nákazy vírusom. Certifikáty Covid-19 budú povinné aj pre štátnych zamestnancov, ktorí poskytujú služby v štátnych alebo samosprávnych inštitúciách.

Zamestnanci budú mať čas na očkovanie a získanie certifikátov do 15. septembra. Tým, ktorí si do 15. septembra certifikáty nezískajú, bude hroziť preloženie alebo prepustenie.

zdroj: leta.lv

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com