Hriňovská mliekareň považuje pokutu za drakonickú, voči rozhodnutiu sa odvolá

Hriňovská mliekareň Koliba, a.s., považuje medializovanie neprávoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za mimoriadne zhoršenie vôd Slatiny za snahu o poškodenie spoločnosti.

To, že v tomto prípade nejde o snahu dosiahnuť nápravu stavu má podľa spoločnosti dokazovať aj drakonická výška pokuty 135-tisíc eur v čase pandémie COVID-19 v porovnaní so škodou, ktorú spoločnosť podľa tvrdení SIŽP spôsobila či mohla spôsobiť. Voči rozhodnutiu o pokute sa v zákonnej lehote odvolá, keďže s ním nemôže súhlasiť vo viacerých bodoch. Konštatovalo to pre agentúru SITA vedenie spoločnosti Koliba, a.s.

„Tvrdenia inšpekcie sa neopierajú o objektívny stav, zistenia sú prezentované tendenčne a výška pokuty absolútne nereflektuje postoj našej spoločnosti k problému a nápravným opatreniam, ktoré sme uskutočnili. Sme moderná firma, ktorá pôsobí v regióne Podpoľania už od roku 1993 a veľmi citlivo vníma ekológiu,“ reagovalo vedenie spoločnosti. Podľa vedenia spoločnosti Koliba, a.s. v nedeľu 23. augusta 2020 pre upchatie jednej z kanalizačných rúr pretiekla znečistená voda do drenážnej šachty, ktorá slúži na reguláciu stavu podzemnej vody. „Tento incident nám bol vytknutý pracovníčkou SIŽP a tok odpadových vôd bol okamžite presmerovaný cez čistiareň. Ihneď sa situácia napravila a začali sa riešiť ďalšie kroky,“ doplnilo vedenie.

Už na ďalší deň spoločnosť podľa vedenia začala s čistením kanalizácie a s ďalšími opatreniami, aby sa podobná udalosť už neopakovala. „To konštatuje aj samotná inšpekcia, kde sme splnili všetky požiadavky, ktoré nám boli kladené a prijali sme aj opatrenia nad rámec ich požiadaviek. Rovnako, v blízkej dobe, plánujeme investície do monitoringu povrchových vôd a programy pre ochranu a zveľaďovanie rieky Slatina,“ dodalo vedenie spoločnosti.

Vedenie poukazuje na viacero pochybení na strane SIŽP a neprofesionálny prístup, ktorý podľa nich nesmeroval k náprave skutkového stavu, ale k snahe čo najviac poškodiť spoločnosť. „Aj preto podáme v krátkej dobe voči rozhodnutiu odvolanie a zároveň budeme prezentovať verejnosti aj skutočný stav, ako sa udalosť stala a aké riešenia sme prijali. Je nám ľúto každej chyby, ktorá spôsobí, alebo potenciálne môže spôsobiť znečistenie životného prostredia. Nemôžeme byť ale obeťou úradníckej svojvôle a akceptovať pokutu, ktorá je vyššia, než akú kedy udelila inšpekcia pri skutočných ekologických haváriách, či úmyselných poškodzovaniach životného prostredia,“ uzavrelo vedenie mliekarne.

SIŽP udelila spoločnosti Koliba, a.s., pokutu vo výške 135-tisíc eur za mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré spôsobila na vodnom toku Slatina 23. augusta 2020. Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd. Koliba, a.s., sa skutku podľa SIŽP dopustila tým, že vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na odčerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina. Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina.

 

zdroj: SITA, Foto: ilustračné, Getty images

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com