HORÚCA SPRÁVA: Platí vyhláška o nosení respirátora? Polícia Slovenskej republiky reaguje…

Vyhláška o prekrytí horných dýchacích ciest na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov je platná a účinná. V súvislosti s protestmi a provokáciami niektorých občanov to pripomína Polícia Slovenskej republiky.

 VYHLÁŠKA JE PLATNÁ A ÚČINNÁ
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pod číslom 250/2021, ktorou sa podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje v § 2 ods. 1 všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov je platná a účinná. Žiadny súd v SR ju nezrušil bez ohľadu na vlastné právne analýzy odporcov rúšok.
 NIE LEN PRÁVA, ALE AJ POVINNOSTI
Podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR možno povinnosti ukladať nielen zákonom, ale aj na základe zákona, čiže v konkrétnom prípade vyhláškou ÚVZ vydanou na základe § 59 b) zákona v spojení s § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 VYHLÁŠKA NEPLATÍ, LEBO NIE JE V ZBIERKE ZÁKONOV?
Paragraf 59 b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia výslovne uvádza, že vyhláška je všeobecne záväzným právnym predpisom, a že sa zverejňuje nie v zbierke zákonov, ale špecificky vo vestníku vlády. Žiadny súd na Slovensku doposiaľ nerozhodol o jej nezákonnosti či protiústavnosti, preto sú všetci povinní vyhlášku dodržiavať.
Ak teda má niekto svoj subjektívny názor na to, že existuje nejaký nesúlad právnych noriem, môže sa namiesto hulákania na príslušníkov Policajného zboru obrátiť na súd.
V právnom štáte platí prezumpcia správnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci. Vyhlášky teda platia ak súd nerozhodne inak, bez ohľadu na subjektívne pocity „hrdinov bez rúška“.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com