Horúca správa: Neočkovaní zamestnanci bez covidpassu dostanú neplatené voľno!

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Zamestnanec si môže testovanie zabezpečiť sám, alebo mu ho bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. „Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky,“ uvádza sa v materiáli.

Počas krízovej situácie by z dôvodu ochorenia COVID-19 malo byť možné uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta.

Policajt by tiež mohol od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Ak osoba urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by malo byť možné uložiť jej pokutu do 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupy spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu by mala byť pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Podľa nových pravidiel by sa mala tiež pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Opatrenia v skratke:

  • ak sa osoba odmietne preukázať Covidpassom a svojou totožnosťou, tak prevádzkovateľ/organizátor bude mať POVINNOSŤ jej odmietnuť vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie;
  • ak osoba poruší opatrenia vydané ÚVZ, tak prevádzkovateľ/organizátor bude mať právo vykázať ju z priestoru alebo podujatia;
  • ÚVZ a polícia budú mať nové oprávnenia, a to na mieste udeliť blokovú pokutu alebo uzatvoriť podnik. Polícia môže vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19;
  • ak osoba urazí zdravotníkov alebo sfalšuje Covidpass, tak sa zvýši bloková pokuta na 1 000 eur, postihovať sa môžu aj verbálne útoky a znevažovanie zdravotníkov;
  • zamestnávatelia budú môcť vyžadovať od zamestnancov Covidpass. Zamestnávateľ potom nemusí zamestnanca vpustiť na pracovisko, ktorý následne nemusí mať nárok na mzdu. Tieto pracovno-právne vzťahy upravuje novela Zákonníka práce;
  • nezaočkovaní zamestnanci prevádzok v čiernych okresoch, ktorí ochorenie neprekonali, budú môcť byť aj testovaní, avšak test im zabezpečí zamestnávateľ, a to minimálne dvakrát do týždňa a na vlastné náklady;
  • pandemická PN bude na úrovni štandardnej PN;
  • povinné očkovanie pre vybrané skupiny zatiaľ zavedené nebude;
  • ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky dostáva služobné voľno bez nároku na plat
  • policajt by tiež mohol od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

zdroj: health.gov.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com