HORÚCA SPRÁVA! MIMORIADNA situácia bola vyhlásená v TÝCHTO obciach!

HORÚČAVY A VYSOKÉ TEPLOTY NA SLOVENSKU PRINIESLI VYHLÁSENIE MIMORIIADNEJ SITUÁCIE V TÝCHTO OBCIACH.

ČO JE MIMORIADNA SITUÁCIA
Mimoriadna situácia, ktorá súvisí s nedostatkom pitných zdrojov a vody sa vyhlasuje podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá znamená ohrozenie životov, zdravia, majetku alebo životného prostredia. Na území mesta resp. obce ju vyhlasuje primátor alebo starosta, ktorí sú v zmysle uvedeného zákona orgány civilnej ochrany.

KEDY SA VYHLASUJE
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na dobu, ktorá je potrebná na zabezpečenie, v tomto prípade núdzového zásobovania pitnou vodou a na dobu trvania potrebných obmedzení v rámci spotreby pitnej vody, alebo napríklad na dobu trvania potreby jej dodávky formou cisterien, mobilných nádob s pitnou vodou, alebo plnenie obecného vodojemu.

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁKAZ
Núdzové zásobovanie pitnou vodou je zabezpečenie dočasných nižších dávok pitnej vody prostredníctvom obce, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých predmet podnikateľskej činnosti je správa verejných vodovodov a dodávka pitnej vody. V obciach väčšinou platí zákaz používania vody na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch, na napúšťanie bazénov, umývanie motorových vozidiel a podobne.
Konkrétne obmedzenia sú závislé od jednotlivých miest a obcí, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu a ustanovujú režim života obyvateľstva na území mesta alebo obce, podľa konkrétnej situácie v nich. O prijatých opatreniach a obmedzeniach požívania vody informuje obec alebo mesto obyvateľstvo prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Taktiež informuje územne príslušný okresný úrad, ktorý bude mať na starosti po odvolaní mimoriadnej situácie následnú verifikáciu nákladov na využité prostriedky pre zabezpečenie núdzového prežitia – dodávok pitnej vody.

AKO FUNGUJE PROCES SCHVAĽOVANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Ministerstvo vnútra spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia, konkrétne so Slovenským hydrometeorologický ústavom, ktoré zabezpečuje vydávanie výstrah týkajúcich sa aj vysokých teplôt. Ich následkom zaznamenávajú sucho a možný nedostatok pitnej vody. Tieto informácie sú následne v rámci súčinnosti ďalej koordinované a distribuované prostredníctvom koordinačných stredísk rezortu vnútra priamo na dotknuté mestá a obce.

KDE AKTUÁLNE PLATÍ MIMORIADNA SITUÁCIA
Aktuálne platí mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody v 10 obciach: Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Richnava, Zubák a Sútor.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com