Hlavolam! Presuňte jednu zápalku, tak aby ste vytvorili štvorec.

Spread the love

Vďaka rôznym úlohám váš mozog udržiavate v neustálej kondícii a taktiež vám to pomáha pri premýšľaní a hľadaní riešení na rôzne problémy v živote.

Máte radi hlavolamy? Baví vás trénovať si mozog a hľadať riešenia úloh? Vďaka rôznym úlohám váš mozog udržiavate v neustálej kondícii a taktiež vám to pomáha pri premýšľaní a hľadaní riešení na rôzne problémy v živote.

Ako by ste vyriešili tento hlavolam? Na obrázku môžete vidieť štyri zápalky. Tieto zápalky sú postavené tak, že spoločne vytvárajú kríž. Ak presuniete jednu zápalku správne, podarí sa vám z týchto zápaliek zostaviť štvorec. Viete, ktorá to bude?

 

Možno vás to prekvapí, no riešenie tohto hlavolamu je veľmi jednoduché. Asi nám dáte za pravdu, že aj v živote to tak často býva. Keď sme postavení pred nejaký problém, často krát sa snažíme hľadať náročné, prekombinované riešenie a najlepšie by bolo to úplne najjednoduchšie. Život nie je vždy o náročných a zložitých rozhodnutiach a riešeniach. Netreba zabúdať, že v jednoduchosti je krása a tiež sila.

 

To isté platí aj o riešení tohto hlavolamu. Možno ste na riešenie prišli hneď, možno vám trvalo dlhšie a možno ste na riešenie stále neprišli. Určite sa tým netrápte. Pozrite sa na to, ktorú zápalku bolo potrebné preniesť, aby ste z použitých zápaliek mohli vytvoriť štvorec.

Riešenie hlavolamu vo videu:

You Might Also Like