Hlavný hygienik MIKAS: Všetky dôležité informácie aj výnimky na jednom mieste platné od dnes!

Vláda na svojom silvestrovskom mimoriadnom online rokovaní rozhodla o sprísnení opatrení proti koronavírusu na Slovensku.

Výnimky zo zákazu vychádzania

1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu
práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office
a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných
potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších
potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie
starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt,
novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov,
servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo
obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,

3.cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné
miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných
obchodov a cestu späť,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej
starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej
starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu
späť,

5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti
poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti
a cestu späť,

6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo
do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je
na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska
a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa
uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej
domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR
č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,

11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate
zo zahraničia a cestu späť,

12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
a cestu späť,

13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá
má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti,
kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej
domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29.
decembra 2020,

15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti
s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby)
s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú
za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
a materskej školy,

17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,

18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16.
alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,

19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení
sociálnych služieb a sociálnej pomoci;

 

Nové sprísnené opatrenia proti koronavírusu

  • platné od 1. januára (5.00) do 24. januára (24.00)

zakázané sú akékoľvek návštevy

zakázané je prevádzkovanie lyžiarskych stredísk

zakázané je ubytovať nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach

zakázané je otvoriť kostoly pre verejnosť

zakázané je konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, len „vezmi so sebou“ služba

zamestnanie len formou „home office“, ak im to ich pracovná náplň dovoľuje

 

zdroj: rokovania.gov.sk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com