Dôležitou súčasťou zásady R-O-R je aj správne nasadené rúško: Ako správne použiť tvárové rúško?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom informuje na svojej facebookovej stránke.

DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ZÁSADY R-O-R JE AJ SPRÁVNE NASADENÉ RÚŠKO

Ochrana horných dýchacích ciest má pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou zásadný význam. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím, kedy sa výrazne minimalizuje množstvo potenciálne kontaminovaných kvapôčok vo vdychovanom vzduchu z externého prostredia a vydychovanom vzduchu do externého prostredia.
Nosenie rúška je kľúčové práve v súčasnej situácii, keď je vírus značne rozšírený vo všetkých vrstvách života a naprieč populáciou. Majme ho preto nasadené vždy, keď prichádzame do kontaktu s osobami mimo spoločnej domácnosti.

Ako správne použiť tvárové rúško:

➡pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky dezinfekčným prostriedkom alebo vodou a mydlom
➡rúško je potrebné nasadiť na tvár tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa a aj nosové dierky – len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie,
➡minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia, nedotýkajte sa tvárovej časti noseného rúška,
➡tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé,
➡jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie.
S tvárovým rúškom manipulujeme iba prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve si ich vydezinfikovať. Na dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk dbajte pravidelne počas celého dňa – neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.
⚠Nosením rúšok a poctivou hygienou rúk významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky.
Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com