Čo robiť v prípade POZITÍVNEHO antigénového testu. Je naozaj nevyhnutné…

Čo robiť v prípade POZITÍVNEHO antigénového testu?

Je nevyhnutné:️

– dodržiavať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení (v karanténe musia byť aj ostatní ľudia, ktorí s vami žijú v spoločnej domácnosti),
– o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára,
 denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie COVID-19 (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
 denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu,
 v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o pozitívnom teste.

Izolácia sa ukončuje po 10 dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa počas izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

zdroj: Národný Portál Zdravia

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com