Chráni deti viac dištančné alebo prezenčné vzdelávanie? COVID-19 nie je jediná hrozba

Niet pochýb o tom, že pandémia nového koronavírusu je náročná aj pre deti, či už sú školy otvorené alebo nie. Množstvo nedávnych štúdií odhalilo alarmujúci nárast depresií a úzkosti u detí aj dospelých.

Výskumy ukázali, že žiaci, najmä tí s postihnutím a z rodín s nízkymi príjmami, sa učia menej, ako by mali.

Obavy z vyučovania

Nová štúdia sa ako prvá zamerala na porovnanie študentov, ktorí sa učia z domu a ktorí chodia do školy najmenej raz v týždni. Do výskumu sa zapojilo viac ako 10-tisíc študentov z 12 amerických stredných škôl.

Autori v závere zistili, že študenti, ktorí chodia do školy, zažívajú menej stresu a obáv v porovnaní s online vyučovaním.

Viac ako polovica z nich uviedla, že minulý rok pociťovali viac stresu ako v predchádzajúcom období. Spomedzi online študentov hlásilo 84 percent vyčerpanie, bolesti hlavy, nespavosť alebo iné problémy spojené so stresom.

Bolo to o dve percentá viac ako u študentov, ktorí chodili do školy aspoň občas. Zároveň je to o šesť percent viac v porovnaní s tými, ktorí mali bežné vyučovanie počas týždňa.

Absencia dospelej osoby

Dištanční študenti sa tiež viac sťažovali na to, že nemali k dispozícii dospelú osobu, s ktorou by mohli riešiť problém. Viac ich trápili aj známky za ich výkon.

Sarah Miles, riaditeľka výskumu organizácie Challenge Success, ktorá sa podieľala na štúdii, vyhlásila, že deti potrebujú „byť v spojení“.

„Vyučovanie na diaľku je oveľa náročnejšie, to nie je žiadne prekvapenie. Pre deti, učiteľov, dospelých, je ťažšie nadviazať spojenie. To je základný prvok. Deti musia počas vyučovania pociťovať bezpečie a kontakt. Od toho sa odvíja všetko ostatné,“ objasnila.

Odborníčka netvrdí, že školy by sa teraz mali ponáhľať s otváraním svojich brán a nemyslieť na bezpečnosť.

Štúdia podľa nej skôr dokazuje, aké je dôležité, aby sa pedagógovia aj personál cítili pri návrate do škôl v bezpečí. „Ak oni nebudú cítiť bezpečie a podporu, nebudú ich cítiť ani deti,“ povedala.

Osobný kontakt

Štúdia podčiarkuje nedostatky spojené s dištančným vzdelávaním, ktoré hlásili aj pedagógovia.

Učiteľ chémie Jordan Salhoobi z Yonkers Middle High School napríklad uviedol, že mnohí žiaci zostávajú po hodine v triede, pýtajú sa ho ďalšie otázky a chcú pomôcť s riešením problémov.

V online vyučovaní takýto prístup nezaznamenal. „Deti, ktoré sú doma, vyzerajú často unavené,“ objasnil. „To, že sa deti oblečú a idú do školy, im dáva akýsi zmysel života,“ vyjadril sa.

Veľmi dôležitý je aj očný kontakt. „V triede je to jednoduchšie. U detí pred monitorom je náročnejšie zistiť, či dávajú všetci pozor,“ povedal učiteľ.

Domáce úlohy a spánok

Len na spomínanej škole štúdia odhalila, že online študenti trávia počas víkendu v priemere o 31 minút viac času pri domácich úlohách. Počas týždňa je to v priemere o 70 minút viac.

Väčšina študentov sa nepribližuje k odporúčanému deväťhodinovému spánku. Na miesto toho adolescenti spia približne šesť hodín.

Tí, ktorí využívali hybridné vyučovanie, teda chodili do školy aj absolvovali dištančné vzdelávanie, spali v priemere o 10 minút viac každú noc.

Slovensko podporuje návrat do škôl

Na problémy vyplývajúce z dlhodobého zatvorenia škôl poukázal aj slovenský Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Podľa jeho informácií má negatívne dopady na duševný stav žiakov.

Online vzdelávanie nedokáže nahradiť prezenčné, ktoré sa vyznačuje aj interakciou v triede. Takisto dochádza k narušeniu režimu dňa a strate návykov.

VÚDPaP má aj informácie od rodičov, ktorí potvrdili, že ich deti sa učia v posteli a v pyžame. Na internete strávia aj 16 hodín denne.

Ohrozené skupiny

Nehovoriac o špecifických skupinách, kam patria sociálne slabšie rodiny, nefungujúce rodiny či deti s rôznym znevýhodnením.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) považuje za mimoriadne dôležitý návrat do škôl najmä u detí na prvom stupni, kde je v procese osvojovania si učiva nenahraditeľná prítomnosť pedagóga v triede.

Upozornil tiež na fakt, že dištančná výučba prehlbuje rozdiely aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, akými sú napríklad ľudia so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Pri návrate do škôl je však nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia.

 

autor: Lukáš Dedík webnoviny.sk,Obrázok od klimkin z Pixabay

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com