Charakter človeka odhalíte podľa toho, ako s vami komunikuje. Teraz už budete vedieť s kým sa rozprávate.

Ak chcete lepšie pochopiť ľudí, musí sa z vás stať pozorovací psychológ. Keď sa na niekoho zameriate, objavíte mnohé tajomstvá. Niekedy dokonca iba stačí počúvať rozhovor a hneď pochopíte, kto stojí pre vami. Dnes vám povieme niečo o tom, ako vďaka spôsobu reči môžete určiť charakter človeka.

Spôsob reči: Faktom je, že spôsob reči má veľa parametrov, podľa ktorých môžeme ľudí hodnotiť: jasnosť a rýchlosť reči, hlasitosť, sfarbenie hlasu, dych. Nie je však ľahké dešifrovať ľudí len na základe dekódovania týchto vlastností. Pozrime sa na to, ako spôsob reči odráža charakter a zámery človeka.

Veľa zdrobnenín: Lingvisti sú si istí, že takáto osoba jednoducho skrýva skutočné zámery. Ak človek láskyplne hovorí o osobných veciach, potom sa pokúša chrániť si okolitý priestor. Ak pri rozhovore s druhou osobou používa veľa zdrobnenín, pravdepodobne sa ju snaží zmanipulovať.

Pre každého má urážajúco-podlizujúcu sa prezývku: Miláčik, rybička, zlatko – človek chce týmto spôsobom ukázať vlastnú autoritu alebo túžbu presadiť sa. Avšak v pracovnom kolektíve by nikto nemal dávať prezývky, lebo to môže pôsobiť urážajúco.

Otázka namiesto odpovede: Tento nepríjemný spôsob rozhovoru je najčastejšie charakteristický pre ľudí s nedostatočným vzdelaním, avšak existujú aj výnimky. Najmä veční kritici používajú otázky na manipuláciu pri rozhovore, aby tak vyvíjali tlak na partnera.

Hovoria o sebe v tretej osobe: Frázy ako „mama pripravuje jedlo“ alebo „otec šiel k babičke“ môžete používať tak pri rozhovore s dieťaťom. Ak však takýto spôsob rozhovoru prevažuje aj v iných situáciách, potom to môže hraničiť s mentálnymi problémami, alebo je taký človek jednoducho narcis, ktorý si myslí, že svet sa točí okolo neho.

Príliš veľa rozpráva: Existujú ľudia, ktorí aj na jednoduchú otázku dajú zbytočne dlhú odpoveď, ktorá častokrát smeruje ďaleko od témy. Toto je typické pre intelektuálov, ktorí sa vznášajú v oblakoch a nedokážu oddeliť realitu od sna. Do tejto skupiny patria taktiež ľudia, ktorí sa snažia prekonať súpera s informáciami, ktoré sú občas nezmyselné.

Stručnosť a úsečnosť: Takíto ľudia sa možno vyjadria veľmi stručne, no v skutočnosti je každé ich slovo starostlivo zvážené a vyberané. Tento spôsob reči je dnes charakteristický pre mnohých mladých ľudí, buď ho používajú ľudia, ktorí sa vyznačujú jasnou mysľou a sú schopní nájsť nečakané riešenie, alebo tí, ktorí sú príliš zaneprázdnení, aby sa zaťažovali prázdnymi rozhovormi.

Spôsob reči nadobúdame v priebehu rokov. Do istej miery odzrkadľuje celý vývoj človeka, od prvých rokov života až po súčasnosť.  Ak vás článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať s vašimi priateľmi.

 

ZDROJ: takprosto.cc

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com