AKUTÁLNE: Ministerstvo vnútra vyzýva ľudí, aby nepodliehali panike!

Posledný vývoj na Ukrajine viedol u časti verejnosti aj ku krokom, na ktoré nie dôvod. Polícia zaznamenala zvýšený počet žiadostí o cestovný pas, sieť lekárni zaznamenala zvýšený dopyt po tabletách s obsahom jódu.
Prinášame Vám vyjadrenie Polícia Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k týmto témam. Neverte dezinformáciám, spoliehajte sa oficiálne relevantné zdroje!
NIE JE POTREBNÉ SI URÝCHLENE VYBAVOVAŤ PASY
➡ Záujem o podanie žiadosti o vydanie cestovných pasov sa oproti predchádzajúcim týždňom zvýšil. Predovšetkým cestovné pasy pre deti, a to najmä v urýchlenej lehote do dvoch a do desiatich pracovných dní.
➡ Vzhľadom na to, že k zvýšenému počtu žiadostí dochádza približne od štvrtka minulého týždňa, polícia predpokladám, že to súvisí s dianím na Ukrajine. Poprosíme občanov, aby sledovali oficiálne zdroje a nie dezinformačné, ktorých cieľom je vytvárať strach a chaos.
➡ Tak ako verejnosť informovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministri SR, Slovenská republika nie je v ohrození, a preto nie je potrebné si urýchlene zadovážiť cestovný doklad.
UŽÍVANIE JÓDOVEJ PROFYLAXIE AKO PREVENCIE SA DÔRAZNE NEODPORÚČA
➡️ Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v tejto chvíli jednoznačne neodporúčame sa danými tabletkami predzásobovať. Dlhodobé užívanie jódovej profylaxie môže spôsobiť ohrozenie srdcovo-cievneho systému a poškodenie štítnej žľazy.
➡️ V prípade, že by hrozilo riziko, štát v predstihu zabezpečí všetky potrebné kroky na ochranu obyvateľstva.
➡️ Použitie jódovej profylaxie patrí medzi ochranné opatrenia v núdzovej situácii, ak nastala radiačná udalosť a došlo k úniku rádionuklidov do životného prostredia. Jódová profylaxia, teda jodid draselný sa užíva na ochranu pred naviazaním rádioaktívneho jódu na štítnu žľazu. Jodid draselný sa naviaže na štítnu žľazu, nasýti ju nerádioaktívnym jódom. Ak nastane vnútorná kontaminácia rádioaktívnym jódom a osoba užila jodid draselný, tak organizmus vylúči rádioaktívny jód telesnými tekutinami (močom) a nedôjde k poškodeniu štítnej žľazy.
➡️ Úrad verejného zdravotníctva informoval, že radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt. „Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať,“ uviedol ÚVZ SR.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com