AKTUÁLNE: Zubní lekári sa zapoja do testovania. Minister Krajči potvrdil, že môžu robiť odbery.

Minister Krajči na sociálnej sieti facebook potvrdil, že zubní lekári môžu na testovaní robiť odbery.

Aktuálne rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania populácie v SR na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít a v tomto kontexte je vítaný záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov.

Rozsah praxe v zdravotníckom povolaní zubný lekár nie je v platne príslušnej legislatíve detailne upravený. Výkon odborných pracovných činností je stručným opisom zadefinovaný v § 7 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov , ktoré je transpozíciou čl. 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení: Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Zdravotnícke povolanie zubný lekár je podľa tejto smernice autonómnym samostatne regulovaným povolaním s koordináciou vzdelávania na európskej úrovni, odlišným od povolania lekár. Ide o mimoriadne náročné zdravotnícke povolanie vyžadujúce si vysokú odbornosť.

MZ SR požiadavky Slovenskej komory zubných lekárov komunikovalo s autoritami odboru zubné lekárstvo ako aj prezidentom SKZL a prijalo záver, že pre potreby celoplošného testovania populácie v SR na ochorenie COVID-19 zubným lekárom umožní realizovať odber biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia.

 

zdroj: facebook Marek Krajčí

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com