AKTUÁLNE! ZLÉ SPRÁVY: India, druhý najväčší producent pšenice na svete, zakázal jej vývoz!

India zakazuje vývoz pšenice, pretože ceny na celom svete rastú v dôsledku dlhotrvajúcej vojny Ruska na Ukrajine.

Indický generálny riaditeľ pre zahraničný obchod vydal vyhlásenie, v ktorom s okamžitou platnosťou zakazuje vývoz pšenice s výnimkou prípadov, keď už boli vydané neodvolateľné akreditívy, alebo ak indická vláda udelí vývozné povolenia krajinám, ktoré sa spoliehajú na pšenicu z hľadiska potravinovej bezpečnosti.

India je druhým najväčším producentom pšenice na svete, ktorej väčšina sa spotrebuje na domácom trhu.

Vláda ako katalyzátor zmeny svojej vývoznej politiky uviedla rastúce ceny pšenice a potrebu chrániť potravinovú bezpečnosť v Indii a susedných zraniteľných krajinách.

Podľa analytickej spoločnosti Gro Intelligence, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskymi údajmi, sa Ukrajina a Rusko spolu podieľajú na celosvetovej produkcii pšenice približne 14 %.

Vývoz pšenice z čiernomorského regiónu prudko klesol, odkedy Rusko koncom februára napadlo Ukrajinu, čo spôsobilo, že sa svetoví odberatelia obrátili na Indiu, aby zmiernili nedostatok dodávok.

zdroj: cnn.com

Vložiť komentár