AKTUÁLNE: Ukrajina znárodňuje ruský majetok!

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon, ktorý definuje postup pri znárodňovaní majetku, ktorý patrí Ruskej federácii.

Zákon vymedzuje právny základ pre násilné odstránenie predmetov vlastníckeho práva Ruskej federácie ako štátu, ktorý začal rozsiahlu vojnu proti Ukrajine a jej štátnym spoločnostiam z dôvodov verejnej nevyhnutnosti.

Štát tak bude môcť na Ukrajine znárodniť hnuteľný a nehnuteľný majetok, finančné prostriedky, bankové vklady, cenné papiere, korporátne práva a akýkoľvek iný majetok, ktorý patrí priamo alebo prostredníctvom pridružených spoločností Rusku a jeho štátnym spoločnostiam.

Sťahovanie ruských aktív sa vykonáva bez akejkoľvek kompenzácie. Rozhodnutie o znárodnení prijíma Rada národnej bezpečnosti a obrany a prijíma ho prezidentským dekrétom. Zoznam objektov predkladá kabinet ministrov.

Všetok znárodnený majetok bude vo vlastníctve vlády. Zákon nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

https://twitter.com/Peter_M_Thomson/status/1501944489836900355?s=20&t=eUR1i304l5IcekyW1ilTlg

zdroj: pravda.com.ua

Vložiť komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com