AKTUÁLNE: Toto sú nové opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí platné od zajtra!

Spread the love

Zmeny pri usporadúvaní hromadných podujatí (platné od 18. 9.):

Naďalej ostáva v platnosti regulácia hromadných podujatí na 500 osôb v jednom okamihu v interiéri a na 1000 osôb v exteriéri v jednom okamihu – stanovuje sa však, že v prípade kultúrnych a športových hromadných podujatí sa do týchto limitov započítavajú iba osoby v obecenstve.

Nebudú sa môcť organizovať hromadné podujatia (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) s výnimkou svadieb, karov a krstín do 150 osôb. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania služieb v prevádzkach verejného stravovania.

 Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku hromadného podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 12 hodín.

V prípade sedenia sa naďalej odporúča zabezpečiť šachovnicové sedenie (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti).

V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

Na kultúrnych a športových hromadných podujatiach nie je možné podávať občerstvenie.

V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor naďalej povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Podmienky pre športové kempy:

Každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
rovnaký výsledok musia mať aj osoby vystupujúce v mene organizátora,
organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,
účastníci musia byť v spoločnej izolácii od osôb, ktoré sa na kempe nezúčastňujú.

Situáciu v takzvaných „červených“ regiónoch môžu ďalej prísnejšími podmienkami upraviť príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, pričom pre športové alebo kultúrne hromadné podujatia s výlučne sediacim obecenstvom platia nasledovné odporúčania prijaté Ústredným krízovým štábom SR:

Zachováva sa limit 500 osôb v jednom okamihu v interiéri a 1000 osôb v jednom okamihu v exteriéri,
v prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom štvrtom rade, v prípade sedenia na kultúrnych hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

Celé znenie opatrenia k prevádzkam a hromadným podujatiam je zverejnené tu
http://www.uvzsr.sk/…/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_…

You Might Also Like