AKTUÁLNE: Prvé hotspoty pre utečencov z Ukrajiny budú zriadené v nedeľu v štyroch obciach

V Sobranciach bol pod gesciou ministerstva vnútra zriadený operačný štáb, ktorý koordinuje a riadi všetky zainteresované rezortné a mimorezortné zložky pôsobiace na hraničných priechodoch s Ukrajinou, ako aj zariadeniach vytvorených v súvislosti s poskytovaním pomoci prichádzajúcim.
Jednou z úloh, ktoré aktuálne riešime na slovensko-ukrajinskej hranici, je zriadenie hotspotov fungujúcich nepretržite 24/7.
Vzhľadom k nárastu počtu osôb prichádzajúcich na územie SR z vojnou postihnutej Ukrajiny budú slúžiť na urýchlenie administratívneho procesu pod záštitou Policajného zboru a Migračného úradu MV SR, ktorý je potrebné absolvovať pre každú osobu prichádzajúcu z územia Ukrajiny. Podľa potreby budú v týchto stanoch poskytovať služby aj humanitárne organizácie zamerané na poskytovanie pomoci ľuďom v tiesni pod gesciou ministerstva zdravotníctva.
Hotspoty neslúžia ako ďalšie hraničné priechody.
O počte zriadených hotspotov bude operatívne rozhodovať Koordinačný štáb MV SR, ktorý vychádza z aktuálnych potrieb na základe monitorovania situácie. Prvé hotspoty budú zriaďované v priebehu zajtrajšieho dňa v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach.
V areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom vyrástol dočasný núdzový tábor s poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi so zabezpečeným vykurovaním a osvetlením s kapacitou do 500 osôb. Tieto miesta budú využívané, k 26.2.2022 19:00 je tam ubytovaných 118 osôb.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com