AKTUÁLNE: Po novom budú môcť testovať na koronavírus aj študenti zdravotníckych odborov

Testovať na prítomnosť koronavírusu budú po novom môcť aj študenti zdravotníckych odborov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Pomáhať pri testovaní budú po novom môcť aj študenti dennej formy štúdia pôrodnej asistencie, ktorí absolvovali najmenej dva semestre, či študenti odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorí absolvovali rovnako najmenej dva semestre. Odoberať vzorky a vyhodnocovať ich budú môcť aj študenti zubného lekárstva od šiesteho semestra. Novelou sa rozširuje definícia zdravotníckeho pracovníka aj o žiakov druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Dohliadať na študentov môže lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra. Schváleným pozmeňujúcim návrhom budú môcť posilniť testovacie personálne kapacity aj študenti všeobecného lekárstva od šiesteho semestra.

Poslanci taktiež schválili pozmeňujúci návrh, na základe ktorého môže regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadiť držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej, špecializovanej nemocnice alebo zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia.

Aby sa zabezpečili personálne kapacity pri testovaní, úkony pri spracovávaní odobratých vzoriek budú môcť robiť aj osoby, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť. Takáto osoba môže vykonávať iba úkony, pri ktorých neprichádza k priamemu kontaktu s testovanou osobou. Táto úprava môže byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Organizácia miest slúžiacich verejnosti na testovanie bude po novom v kompetencii ministerstiev zdravotníctva a vnútra. „Tým sa zabezpečí organizácia týchto miest na území Slovenskej republiky a aj testovanie osôb prekračujúcich hranice Slovenskej republiky. Samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom,“ uviedlo v materiáli ministerstvo zdravotníctva. Ako v utorok povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí, nemocnice si budú môcť vyúčtovať všetky náklady spojené s mobilnými odbernými miestami. Uhrádzanie týchto nákladov bolo podľa neho doteraz veľmi nejasné, preto má tento problém vyriešiť zmena zákona.

Dopad na verejné financie tohto návrhu predstavuje 26,1 mil. eur na tento a budúci rok.

Podľa predpokladov by sa mali zorganizovať odberné miesta na 32 hraničných priechodoch. Cenu za túto službu určí súkromný poskytovateľ, platiť si to bude osoba, ktorá prechádza hranicami. „V súčasnej dobe z prieskumu cien na webových portáloch súkromných poskytovateľov sa ceny vyšetrenia antigénovým testom (výter, odčítanie výsledku) pohybujú v rozpätí od 10 eur po 25 eur,“ uzavrel rezort zdravotníctva.

Poslanci rokovali na schôdzi len o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Rokovanie 17. schôdze sa jej schválením skončilo.

 

zdroj: SITA

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com