Ako liečiť COVID-19 doma? Pokyny pre pacientov a príbuzných. Ako postupovať a kedy treba volať záchranku

Štandardné postupy, metodické usmernenia a ďalšie dokumenty vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky určujú potrebný rozsah vyšetrení a následnej liečby pri konkrétnych ochoreniach, resp. definujú odporúčané postupy.

V súčasnosti reagujú prioritne na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19. Vypracované dokumenty sú určené pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, napr. pre všeobecných lekárov v ambulanciách ale aj pediatrov či ďalšie špecializačné odbory. Rezort zdravotníctva prináša aj základné pokyny pre pacienta a príbuzných pri ochorení COVID-19 v domácej liečbe.
Lekári nájdu v štandardných postupoch, metodických usmerneniach presný rozsah potrebných vyšetrení a liečby. Taktiež rezort zdravotníctva vydáva aj odporúčané postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prioritne poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote. To prispieva k zlepšovaniu efektívnosti poskytovanej starostlivosti. Tieto usmernenia reflektujú na najnovšie poznatky v medicínskej praxi a zabezpečujú prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tým sa zvyšuje kvalita a účinnosť liečby a zabezpečí rovnaké postupy na celom území Slovenska.
Ministerstvo zdravotníctvo reagovalo na pandémiu COVID-19 vytvorením viacerých štandardov pre špecifickú liečbu a dodržiavanie proti epidemických opatrení. Metodické usmernenia ministerstva zdravotníctva nájde odborná aj široká verejnosť priamo na stránke ministerstva https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia alebo stránke www.standardnepostupy.sk. Vzhľadom na neustále prebiehajúce štúdie a intenzívny výskum v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sú dokumenty priebežne prepracovávané a aktualizované. Taktiež ministerstvo zriadilo stránku www.covidvnemocniach.sk, ktorá je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov. Aj prostredníctvom tejto stránky sa dostanú jej návštevníci k aktuálnym štandardným postupom a usmerneniam v súvislosti s ochorením COVID-19.
Pokyny pre pacientov a ich príbuzných pri ochorení COVID-19 poskytujú jednoduchý návod, ktorý prispeje k liečbe ochorenia v domácom prostredí. Uvádza sa čím by mala byť vybavená domácnosť, ako používať pulzný oxymeter, tlakomer či teplomer. Zároveň tento dokument popisuje lieky je vhodné užívať a čím podporiť imunitný systém. V neposlednom rade sú v materiáli aj informácie kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.
zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, foto: pixabay.com

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com