Aké je magické číslo vašej duše? Prezradí o vás oveľa viac ako ste si mysleli…

Spread the love

Poznať svoje magické číslo duše môže byť užitočným nástrojom pri výbere správnej práce alebo pri prijímaní iných životných rozhodnutí.

Čo znamená číslo duše?

Podľa toho dňa kedy ste sa narodili zodpovedá v riadkoch magické číslo duše. Pozrite sa, čo o vás hovorí vaše číslo.

Číslo duše 1.

Jednotka je číslo impulzívneho človeka, orientovaného na vysoké ciele. Hýbe ním individualizmus a ten je rovnako jeho určitým impulzom k jednaniu. Keď si stanoví cieľ, nedokážu ľudia s číslom jedna zmeniť smer a neochvejne smerujú vpred. Neznesú žiadne obmedzovanie a akékoľvek prekážky odstraňujú okamžite. Jednotky sú nebojácni vodcovia, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol človeka pokojného v správaní a rozhodovaní. Ide o človeka mierneho a taktického, ktorý dokáže hľadať a nachádzať kompromisy a nestráca sebaovládanie. Pôsobia v ňom dve protikladné založenia. Ich protiváha sa ustavične vyrovnáva, čo mu umožňuje zachovať pokoj a rovnováhu. Najbližšia mu bude práca poradcu alebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto človeku sa spája mužská vôľa so ženskou láskou. Trojka označuje úplnú protikladnosť jeho dvoch vnútorných súčastí. Číslo tri symbolizuje trojuholník medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou – Zrodením, Životom a Smrťou. Hlavným životným cieľom je duchovný rast a pomoc iným ľudom pri hľadaní ich cesta a miesta v živote.

Číslo duše 4.

Číslo 4 symbolizuje 4 živoly, 4 ročné obdobia a 4 obdobia života. Títo ľudia sú pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všetko čo chcú dosiahnuť, dosiahnu sami. Pri jednaní dokážu zaujať celkom protikladný postoj než druhá strana, pričom len veľmi málo dáva najavo emócie. Presne zachováva pravidlá, pokyny, zároveň však tiahne k reformám. Je mu predurčený úspech v technických oblastiach.

Číslo duše 5.

Číslo človeka, ktorý neposedí, usiluje sa o sebazdokonaľovanie, hľadá a nachádza nové skúsenosti. Je to povaha plná nadšenia, túžiaceho po dobrodružstve a riziku. Rozhodnutie k činu prichádza spontánne a náhle. Jeho života ovláda pozitívne založenie, vynaliezavosť, vtip a radosť. Smeruje iba vpred a uvažuje iba o dobrom vyústení všetkého, do čoho sa pustí. Ľudia s číslom 5 sú spravidla veľmi aktívni, avanturističní a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvorivá osobnosť, symbol rodiny a spojenia muža a ženy pre vznik nového života. Číslo 6 symbolizuje rovnako spojenie medzi Bohom a Človekom. Títo ľudia sú spoľahliví, čestní a schopné dosiahnuť rešpektu a zlepšenia životných podmienok nielen pre seba ale aj pre ostatných. Sú trpezliví, vybavení od prírody vnútorným magnetizmom. Pri uskutočňovaní svojich plánov sú veľmi tvrdohlaví a húževnatí. Zároveň sú romantickí, milujú umenie. Neznesú žiarlivosť a najrôznejšie sváry. Ľahko sa s každým dohovoria. Vedia si získať priateľov. Domácke typy, šťastné v kruhu svojich blízkych a príbuzných.

Číslo duše 7.

Sedmička patrí medzi Posvätné čísla. Sú symbolom tajomstva a znalosti. Oddávna sa má za to, že sedmička predstavuje základ evolúcie. Toto číslo znamená 7 dní v týždni, 7 farieb dúhy, 7 not hudobnej stupnice atď.

Človek s týmto duševným číslom je tvorivá osobnosť s istými zvláštnosťami. Má veľmi dobre rozvinutú intuíciu, schopnosť analýzy, bohatú fantáziu, skvelú predstavivosť. To sú charakteristické rysy týchto ľudí. Spravidla sa z nich stávajú talentovaní výtvarníci, básnici, a iní umelci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálneho úspechu, spoľahlivých ľudí, schopných doviesť všetko k dokonalosti. Na jednej strane toto číslo symbolizuje totálny prevrat, revolúciu a na druhej náboženskú zaujatosť, filozofické myslenie a neodvratnosť daného vývoja, ktoré pohlcuje všetko správanie jeho nositeľa.

Ľudia s číslom 8 sa veľmi líšia od ostatných ľudí. Svoje city skrývajú, preto si o nich ľudia nevedia čo myslieť. Sú skôr osamelí, a veľmi ťažko nachádzajú porozumenie v okolí.  V profesionálnej oblasti je číslo 8 symbolom úspechu v podnikaní, a nebojácnosti vo všetkých oblastiach života, zvlášť v obchode a priemysle. Osmičky sú ľudia s nadaním pre riadenie kolektívu. Majú veľmi vynikajúce administratívne schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzálne číslo, nesúce charakteristické rysy všetkých čísel. Symbol úspechu a dokonalosti. Číslo 9 je celoživotným zasvietením svojho nositeľa, odhaľuje mu všetky tajomstvá života, smrti a znovuzdrodenia. Deviatka je vysoko inetlektuálna osobnosť vládnuca veľkou fyzickou silou vo všetkých jej podobách. Je schopná uvoľniť a rozvíhať obrovský potenciál. Úspech nositeľa deviatky spočíva v tvorivom a umeleckom nadaní. Má zázračné magnetické schopnosti. Hlavným problémom týchto ľudí je neznalosť cesty, po ktorej majú ísť. Často si sami svoje schopnosti neuvedomujú.

You Might Also Like