F1 až F12: Tu je návod, ako vďaka týmto tlačítkam ušetriť množstvo času a práce.

Spread the love

Bežnému človeku stačí v rámci klávesnica iba základné klávesy s písmenami, číslami, medzerníkom, Enterom a podobne.

 

Tie v najhornejšej rade, čiže F1 až F12, takmer vôbec nepoužívajú, pretože jednoducho nevedia, na čo všetky slúžia a aké ďalšie klávesy, resp. akú kombináciu, je potrebné použiť. Mnoho z nich pritom skutočne urýchľuje veci, ktoré robíme na počítači často.

Viete, na čo slúžia klávesy F1 až F12?
F1 – pomoc a edukácia

Kombinácia klávesov F1 a Windows vám umožní získať pomoc, kde sa napríklad dá naučiť základom používanie Windows. Pri stlačení samostatné klávesy F1 sa vám zas otvorí centrum pomoci.

F2 – premenovanie súboru a Word

Samotná klávesa F2 umožní rýchlo premenovať vybraný súbor alebo priečinok. Kombinácia Ctrl + Alt + F2 otvorí okno dokumentu v programe Microsoft Word a Ctrl + F2 zobrazí náhľad tlače vo Worde.

F3 – vyhľadávanie slov

Stlačením klávesy F3 sa vám zobrazí políčko určené k vyhľadávaniu predmetných výrazov v rámci stránky, ktorú máte práve otvorenú.

F4 – zatváranie okien

Kombinácia klávesov Alt a F4 zavrie okná, ktoré máte otvorené.

F5 – obnovenie stránky

Stlačením klávesu F5 obnovíte, resp. necháte znova načítať stránku.

F6 – zadanie novej adresy

Stlačením klávesu F6 môžete rýchlo zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, a to priamo z konkrétnej, už otvorené webové stránky.

F7 – kontrola pravopisu

Samostatná klávesa F7 umožňuje kontrolu pravopisu a gramatiky v textových dokumentoch. Stlačením Shift + F7 spustíte kontrolu synoným označeného slova.

F8 – núdzový prístup

Táto klávesa umožní dostať sa do menu Štart vo Windows, používa sa pre prístup k systému Windows v núdzovom režime.

F9 – obnovenie a maily

Klávesa F9 umožňuje obnovenie dokumentu v programe Microsoft Word, odosielanie a prijímanie mailov v aplikácii Microsoft Outlook a pri niektorých notebookov aj zníženie jasu obrazovky.

F10 – panel ponúk

Stlačenie F10 otvorí panel ponúk otvorenej aplikácie. Kombinácia Shitf + F10 sa správa podobne ako klik pravou časťou myši na zvýraznenú ikonu, súbor či internetový odkaz.

F11 – celá obrazovka

Klávesa F11 premení otvorené okno na režim celej obrazovky. Pre vrátenie stránky do pôvodného zobrazenia je opäť potrebné stlačiť F11.

F12 – Word

S klávesom F2 sa dá urýchliť pár vecí súvisiacich s Wordom. Jej stisk otvorí možnosť uloženia dokumentu. Ctrl + F12 otvorí dokument v programe Word, Shift + F12 uloží dokument, Ctrl + Shift + F12 vytlačí dokument.

Pre Excel a Power Point

Stlačením klávesu F4 pri používaní programu Excel zopakujete svoj posledný príkaz.

Klávesom F11 v programe Excel spustíte nový graf.

Kláves F2 v programe Excel slúži k editácii vybranej bunky.

Prezentáciu v programe PowerPoint spustíte kliknutím na možnosti “Prezentácia” a “Od začiatku”, ale môžete to urobiť aj jednoduchšie, a to stlačením klávesu F5.

You Might Also Like